Субота, 15.08.2020, 01:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Форма входу

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Робочий навчальний план

Д ублянського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок)

Олексіївської сільської ради

Краснокутського району   

Харківської області

на 2015/2016 навчальний рік

 

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

Дублянський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Олексіївської сільської ради Краснокутського району Харківської області  здійснює планування своєї діяльності на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 № 1/9-249  «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», Державних санітарних норм і правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затверджені наказом МОЗ України від 01.08.2013 № 678 та власного Статуту.

Дошкільний навчальний заклад загального типу розвитку здійснює освітньо-виховний процес за фізично-оздоровчим напрямом.

            Виконуючи Закон України «Про мови», заклад працює в україномовному режимі.              

У 2015/2016 навчальному році організація освітнього процесу в дошкільному закладі реалізується за освітніми програмами  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», парціальної освітньої програми «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Варіативна складова Базового компонента з художньо-естетичного напрямку реалізується через гурткову роботу, гурток «Умілі рученята».

        Згідно зі Статутом у закладі функціонує 2 різновікові групи:

  • ясельно-молодша група від 2 до 4 років;
  • дошкільний вік від 4 до 6 років.

Тривалість одного заняття в групах:

Для дітей віком до 3 років до 10 хвилин;

у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

 у середній – 20 хвилин;

у старшій – 25 хвилин.

Перерви  між заняттями – не менше 10 хвилин.

         У навчально-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття; тривалість інтегрованого заняття може збільшуватися за рахунок зміни видів дитячої діяльності (на 5-10-15 хвилин) залежно в молодшій, середній чи старшій групах. За рахунок інтегрованих занять може бути зменшена кількість занять за розкладом, крім занять з фізичного розвитку та музичного виховання.

Розподіл організованих форм роботи складається за видами діяльності та освітніми лініями  з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину (додаток № 1)

Навчальний рік починається 1 вересня, закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.   

          У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень з 10,5 - годинним режимом перебування.

        Додаток №1

Розподіл занять на тиждень

за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

  Орієнтовні види діяльності

за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень

 за віковими групами

перша молодша (від 2 до 3 років)

друга
молодша
 (від 3 до 4  років)

середня
 (від 4 до 5 років)

старша
 (від 5 до 6 (7)  років)

 

Ознайомлення із соціумом 1       

1

2

2

3

 

Ознайомлення з природним довкіллям         

1

1

1

2

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча,  театральна тощо) 2

4

4

5

5

 

Сенсорний розвиток3 

2

-

-

-

 

Логіко-математичний розвиток 3

  

-

1

1

2

 

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування  4

2

3

3

3

 

Здоров’я та фізичний розвиток5

2

3

3

3

 

Загальна кількість занять

на тиждень 6

 

10

11

12

15

 

Додаткові освітні послуги 7:

гурткова робота з художньо – естетичного розвитоку

-

         1

1

1

 

Максимальна кількість занять на тиждень

10

12

13

16

 

Максимально допустиме  навчальне навантаження на тиждень  на   дитину (в  астрономічних  годинах) 8

1,4

3,0

4,3

6,7

 

 

  1. Заняття із ознайомлення із соціумом спрямовані на реалізацію освітньої лінії Базового компонента «Дитина в соціумі», частково – «Особистість дитини». Передбачають формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, здоров’язбережувальної компетентності, реалізацію завдань патріотичного виховання дошкільників, у тому числі засобами народознавства.

Програмові завдання в програмі «Українське дошкілля» в розділах:  «Пізнавальний розвиток» (ознайомлення з довкіллям, народознавство), «Соціально-моральний розвиток», «Фізичний розвиток» (частково) та в програмі «Впевнений старт» в розділах: «Загальнопізнавальний розвиток» (у світі предметів, у світі людей), «Фізичний розвиток» (частково).

     2. Художньо-продуктивна діяльність передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури.

Театралізована діяльність може буди присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена у різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

      Заняття з художньої літератури (1 заняття на тиждень) може бути проведено за     рахунок кількості таких занять: художньо-продуктивної діяльності у середній та старшій групах, розвитку мовлення у ІІ молодшій групі, інтегруватися у вище названі заняття в І молодшій групі.

    3. Під час планування сенсорного, логіко-математичного розвитку здійснюється конкретизація тем і завдань у межах програм з урахуванням вікових особливостей        дітей (акцент на практичне ознайомлення з матеріалом).

    4. В розвиток мовлення і культуру мовленнєвого спілкування інтегруються завдання з художньої літератури  (перша та друга молодша групи) .

    5. Години, передбачені для фізкультурних занять не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального   навантаження  на дітей.

У дні, коли немає занять з фізкультури проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

    6.Блочно-тематичний підхід до планування сприяє скороченню організованих форм навчальної діяльності (відображається в календарному плані).

      Допускається проведення занять у другу половину дня (образотворча діяльність,         фізкультура тощо).

    7. Робота гуртків організовується у другу половину дня (після денного сну). Тривалість проведення гурткової роботи –  15 -  25 хвилин залежно від віку дітей.

    8. Максимально допустиме навчальне навантаження визначають шляхом множення загальної кількості занять на тиждень, відведених на вивчення освітніх ліній у        віковій групі, на тривалість заняття залежно від віку вихованців.