Субота, 15.08.2020, 02:28
Вітаю Вас Гість | RSS

Форма входу

Пошук

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Публічна інформація

Дублянський дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом та колективним договором.

     Засновником дошкільного навчального закладу є Олексіївська сільська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічного забезпечення, харчування і медичне обслуговування.

     Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством та державою за:

-         Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-         Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

-         Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 29 місць в 2013/2014 н.р.

В закладі функціонують дві групи: одна дошкільна – 10, 5 годин; та одна ясельна – 10, 5 годин перебування.

Дошкільний заклад працює з 7:30 до 17:30 з п`ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період).

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується та погоджується з відділом освіти.

Згідно з Законом України «Про охорону праці»  в дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу.

До 1 жовтня всі заплановані заходи щодо підготовки роботи в осінньо-зимовий період - виконані.

Медичні огляди проводяться при прийомі на роботу і періодично 2 рази на рік.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль.

Протипожежна безпека посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблений план евакуації на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. У квітні 2013 року був проведений тиждень безпеки в якому взяли участь не тільки діти, але й усі працівники ДНЗ та батьки.

Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника.

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователь враховує вимоги базової програми «Українське дошкілля».

Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до програми виховання дітей раннього віку та базової програми «Українське дошкілля».

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому ДНЗ залишаються заняття різних видів діяльності.

В ДНЗ вся документація ведеться відповідно до «Інструкції Про ділову документацію в дошкільних закладах». Документи зберігаються в певному місці, книги які веде керівник прошнуровані, пронумеровані, підписані та скріплені печаткою. В дошкільному навчальному закладі діловодство веде завідуючий.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей – можна зробити такий висновок: у нашому ДНЗ дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини, залучають позабюджетні кошти для розвитку дошкільного закладу.

Територія  відповідає санітарним нормам, її площа становить 40 га. Опалювальна система перебуває в належному стані, харчоблок та пральня перебувають в задовільному стані.

Харчування в 2013 – 2014 роках відповідає нормам.

Головним завданням залишається дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організація здорового харчування.

Під контролем адміністрації залишається медичне обслуговування педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

Протягом навчального року роботу закладу оцінювали батьки наших вихованців. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педагогічних радах і враховувалися у дошкільній роботі.

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягненнями дітей.